امروز : شنبه 16 آذر 1398
تصویر روز
دیگر خبرها
کد خبر: 21651
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 اکتبر 2019 - 13:07
جلسه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق و راه آهن جمهوری اسلامی پیرامون کاهش هزینه های ریلی حمل سنگ و جا به جایی راه آهن از معدن آنومالی 10 که در مجاورت ایستگاه راه آهن سه چاهون قرار دارد،بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش مرکزاطلاع رسانی شرکت؛ جلسه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق و راه آهن جمهوری اسلامی با حضور مرتضوی مدیر کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی،احمدی مدیر کل بازرگانی راه آهن، داودی مدیر کل راه آهن یزد و حیدری پور جانشین مدیر عامل شرکت سنگ آهن، نوابی معاون تولید، طالعی معاون مالی و بازرگانی، مرادیان معاون معدنی، سیف اللهی مدیر حراست، حسینی سرپرست راه آهن از شرکت سنگ آهن در دفتر مدیریت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پیرامون کاهش هزینه ریلی حمل سنگ از سه چاهون به شرکت مورد بررسی و موافقت راه آهن جمهوری قرار گرفت.

در ادامه از معدن آنومالی 10 در مجاورت ایستگاه راه آهن سه چاهون بازدید و در مورد جا به جایی راه آهن از آن محدوده بحث و تبادل نظر شد که ضمن مثبت ارزیابی شدن موضوع، مقرر شد راه آهن جمهوری اسلامی مراتب را بعد از بررسی ابعاد فنی و اجرایی آن اعلام نماید.