امروز : چهارشنبه 2 بهمن 1398
تصویر روز
دیگر خبرها
کد خبر: 22376
تاریخ انتشار: سه‌شنبه 10 دسامبر 2019 - 13:21
جلسه هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان سنگ آهن مرکزی صبح روز شنبه 16 آذر ماه با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی شرکت؛ جلسه هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان سنگ آهن مرکزی با توجه به ضرورت تعیین هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی تدبیرگران توسعه آهن (وابسته به تعاونی مصرف کارکنان سنگ آهن مرکزی) و رفع تداخل آن هیات مدیره با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی مصرف ،  نسبت به انتخاب اعضای جدید هیات مدیره تعاونی مصرف و تعاونی تدبیرگران توسعه آهن اقدام شد.

در ادامه این جلسه که کلیه اعضای هیات مدیره در آن شرکت داشتند، پس از برگزاری انتخابات کتبی تصمیمات ذیل اتخاذ و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر دو تعاونی مشخص و بشرح ذیل اعلام شد .

اعضای هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان :

۱- واحد اخیگان بافقی به عنوان مدیرعامل تعاونی مصرف

۲- حبیب حسن زاده بافقی به عنوان رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف

۳- محمد رضا شریعتمداری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف

۴- آقایان محمد جواد دهستانی بافقی و امیر خواجه مبارکه به عنوان اعضای هیات مدیره تعاونی مصرف انتخاب شدند .

* اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی تدبیرگران توسعه آهن بافق :

۱- امیر خواجه مبارکه به عنوان مدیر عامل تعاونی تدبیرگران توسعه آهن

۲- محمد جواد دهستانی بافقی به عنوان رئیس هیات مدیره تعاونی تدبیرگران توسعه آهن

۳- حبیب حسن زاده بافقی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تعاونی تدبیرگران توسعه

۴- آقایان محمد رضا شریعتمداری بافقی و واحد اخیگان به عنوان اعضاء هیات مدیره جدید تعاونی تدبیرگران توسعه آهن انتخاب شدند .