امروز : شنبه 10 اسفند 1398
تصویر روز
دیگر خبرها
کد خبر: 23214
تاریخ انتشار: شنبه 11 ژانویه 2020 - 17:13
تیم ممیزی خارجی صبح امروز با حضور در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق طی نشستی با مدیرعامل، مدیران و معاونین شرکت بمدت سه روز کار خود را آغاز کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شرکت؛ محمد جواد رنجبر معاونت برنامه ریزی در ابتدای این جلسه با معرفی مدیران و معاونین شرکت سنگ آهن،هدف از حضور گروه ممیزی خارجی را نگاه از بیرون به مجموعه شرکت عنوان کرد تا نقاط قابل بهبود جهت رفع آن گزارش شود.

سپس رسول ارفعی مسئول تیم ممیزی خارجی با بیان اینکه این گروه طی سه روز در مجموعه شرکت سنگ آهن برای بازرسی از بخش های مختلف طبق برنامه حضور خواهند داشت،گفت: ممیزی مراقبتی به دو بخش تقسیم و در دوره ی 3 ساله انجام می گیرد که در مرحله اول بر اساس مقایسه با سه استاندارد کار انجام می شود.

وی با توجه به اینکه در جلسه اختتامیه گزارشات ارائه خواهد شد،اظهار کرد: در پایان برنامه نقاط قوت، بهبود و عدم انطباق بر اساس شواهد جمع آوری شده مشخص و یافته ها و نتیجه ممیزی اعلام می شود.

ارفعی در ادامه به شرح برنامه گروه ممیزی طی سه روز  پرداخت و گفت: در بحث ممیزی با توجه به زمانی که در اختیار تیم است کار بر اساس اصول تعریف شده با نمونه برداری انجام می گیرد و نمیتوان برای تمام نقاط فرآیند وقت گذاشت.

هرسازمانی نیازمند این است که در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی شده و یا حتی برنامه ریزی نشده ، همه و یا تعدادی ازفرآیندهای جاری خود را مورد ارزیابی قراردهد. این ارزیابی در فرهنگ لغات سیستمهای مدیریتی ، ممیزی گفته میشود.

 ممیزی درواقع نوعی بازرسی است که شخص ممیز یا همان بازرس ، انطباق مشخصه های هرفرآیند و محصول آن فرآیند موجود را با مشخصه های تعریف شده مطابق با استاندارد مربوطه بررسی میکند.

1- ممیزی خارجی برای صدور و یا تمدید گواهینامه:

این ممیزی توسط مرجع صدور گواهینامه انجام میگیرد. در این ممیزی کلیه فرآیندهای موجود و گاهی اوقات تعدادی از آنها  مورد ممیزی قرار میگیرد. هدف از این ممیزی این است که سازمان ممیزی شونده بتواند به گواهینامه مربوطه دست پیدا کند و یا اینکه گواهینامه موجود خود را تمدید اعتبار نماید. ممیزی که برای صدور گواهینامه انجام گیرد را در  اصطلاح ممیزی صدور گواهینامه می نامند و ممیزی که برای تمدید اعتبار گواهینامه انجام می شود را در اصطلاح ممیزی مراقبتی میگویند. حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی مراقبتی نباید بیشتر از یک سال شود و حداقل زمان بین دو ممیزی مراقبتی نیز بسته به گستره ، نوع و حساسیت فرآیندها قابل تغییر است.

2- ممیزی خارجی براساس نیاز و الزام مشتری:

نظربه ماهیت کاری بعضی ازسازمانها ، گاهی اوقات کار فرماها و یا مشتریان تمایل دارند که سازمان تأمین کننده محصول یا خدمات خود را مورد ممیزی قراردهند. لذا این حق را دارند که حتی بدون برنامه زمانبندی خاصی ممیزی را انجام دهند.

لازم بذکر است، یک ممیز بایستی نسبت به آنچه که ممیزی میکند تسلط کامل داشته و آموزشهای مرتبط با فرآیند ممیزی را دیده باشد. بدیهی است کسب تجربه در ممیزیهای متفاوت میتواند عملکرد ممیز را در ممیزی های بعدی بهتر و اثر بخش تر کند.